De Paarse Krokodil

Hoe omschrijf je gedrag van ziektekostenverzekeraars betreffende hun dwingende manier van medicijn afgifte en het financieel slopen van Nederlandse fabrieken die generieke medicijnen produceren. Met het gevaar voor tekorten en grotere afhankelijkheid van Aziatische landen. En dat om 0,000001 euro cent per pilletje. Je zult barstende koppijn hebben, maar helaas de paracetamol uit China is deze maand niet geleverd.
MACHTSMISBRUIK

Hoe omschrijf je de beslissing door de provincie Gelderland om treinstellen rijdend in de achterhoek niet te voorzien van toiletten. Hiermee circa vier miljoen Nederlanders met spijsverteringsproblemen negerend. Je zult darmproblemen hebben en de incontinentiebroekjes zijn door die fabriek uit India weer niet geleverd. Deze werden daar voor 0,0000001 euro cent goedkoper geproduceerd door kinderen jonger dan tien jaar onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden.
ARROGANT

Hoe omschrijf je het gedrag van belastingambtenaren die willens en wetens regels hanteerden die duizenden mensen tot de rand en soms over de rand van de afgrond brachten En na hun gedane arbeid zonder gewetenswroeging naar huis gingen.
GROVE ONVERSCHILLIGHEID

De rechterlijke macht, ingehuurd en betaald door de burgers in dit land om recht te spreken, vochten die ondoordachte opgestelde regels niet aan, maar rechtvaardigden deze onder het mom van “Het staat in de wet”. Zij hadden beter moeten weten.
INCOMPETENTIE

Hoe omschrijf je het gedrag van beambten, meestal werkzaam bij de ambtenarij, banken, UWV en andere grote instellingen, waarvan burgers in meer of minder mate afhankelijk zijn, die strikt de regels volgen, onder het motto “regels zijn regels en bevel is bevel”
KADAVER DISCIPLINE

De OHRA reclame uit 2000, je weet wel die met de paarse krokodil, gaf op een akelig precieze manier aan wat hierboven staat. Een beambte die met een emotieloze blik, onverschillig en arrogant hierbij zijn macht misbruikt en zich bedient van kadaver discipline.  “sorry, regels zijn regels”.
Dit riekt naar ….. FACISME