Grenzen aan de energietransitie? Het vervolg…

In het begin van 2021 schreef ik “Grenzen aan de energietransitie” Naar aanleiding van het “Project Tulip” hier het vervolg.

Citaat uit Grenzen aan de energietransitie

In Noord-Holland doen ze het beter. Daar wordt met behulp van forse subsidie veel groene energie opgewekt door middel van windmolens en zonneparken. Daar kunnen ze massaal van het gas af, prima toch? Nee dus.

Het plaatselijke “slimme bestuur” van een onbeduidende gemeente genaamd ‘Hollands Kroon’ zag zijn kans schoon en verkocht honderden hectaren grond aan Google voor het bouwen van datacentrales. Geen idee wat ze ervoor gekregen hebben. Waarschijnlijk te weinig. Deze bedrijven komen naar die locatie in Nederland omdat ze voor een prikkie groene energie aangeboden kregen. Maar wacht even!!!!! Die groene energie diende toch om van het gas af te komen en dit is toch Een investering van de “BV Nederland”, die wordt betaald van ons belastinggeld.

Die kl.tviolen in Hollands Kroon verpatsen onze schaarste artikelen als grond, landschappelijke ruimte, zwaar gesubsidieerde energie, grondwater en onze hoog opgeleide mensen. Aan deze waardevolle “grondstoffen” krijgen we in de nabije toekomst groot gebrek. Dit gemeentebestuur doet zaken met andermans geld met een bedrijf dat veertig procent meer waard is dan ons Bruto Nationaal Product. Wie denken zij dat ze zijn? Ik weet wat het zijn.

Plaatselijke bestuurders met megalomane trekken die aan roofkapitalisme meewerken.

Project “Tulip” gemeente Zeewolde

Terwijl dit in het begin van 2021 speelde, had de burgervader en zijn raadsleden van Zeewolde al vergevorderde, grootse plannen met hun gemeente. Een geheime operatie “Tulip” genoemd, was in uitvoering.

De directie van Meta (Suikerberg) had zijn oog laten vallen op Zeewolde om zo hun imago van ”groene bedrijfsvoering” op te krikken. Ze wilden hier 166 hectaren grond voor de bouw van datacentrales kopen. Niet omdat de grond zo voordelig was (of misschien ook wel), maar de benodigde groene energie des te meer, zie boven. Het blijkt dat er 155 enorme windmolens nodig zijn om de benodigde energie te leveren. Dit is het verbruik van ca 400.000 gezinnen. De gemeenteraad vindt het democratisch dat ze daar zelf over mogen beslissen.

Prima, verkoop de grond die van de gemeente is. Maar dan wel zorgen op het eigen grondgebied voor de benodigde energievoorzienig zonder subsidie. En een oplossingen bieden (niet alleen op papier) voor het onttrekken en lozen van het benodigde koelwater op uw eigen “democratisch” stukje Nederland van 250 km2 Deze rekening niet laten betalen door de rest van B.V Nederland. Die Amerikanen lachen zich een breuk om zoveel stommiteit. Een raadslid van, nota bene, de PvdA vond dat ze geen randdebiel was. Persoonlijk heb ik daar mijn twijfels over. Neen, zelfs een debiel kent zijn grenzen.

Effe dit:
In het verleden was ik betrokken bij de plannen voor een uitbreiding van een jachthaven in de provincie Flevoland. Deze werden afgewezen omdat …. Het klapperen van vlaggen en de tuigages van de zeilboten, vogels op hun trek naar het zuiden zou verstoren.

Tja, het kan verkeren in de polder.