Geacht college van Burgemeester en wethouders van Zeewolde.

Geacht college van Burgemeester en wethouders van Zeewolde,

Allereerst willen wij jullie feliciteren met het besluit om het bestemmingplan van percelen gelegen in het gebied Trekkersveld te wijzigen ten gunste van het plaatsen van het datacenter.

Vooral het voorbereidende werk was indrukwekkend. Daar kunnen wij, en met wij bedoel ik; alle democratisch gekozen B&W (uitgezonderd de burgervaders natuurlijk) een voorbeeld aan nemen. Fantastisch, hoe geraffineerd u gedurende jaren percelen opkocht en doorverkocht zonder dat de burgerij en de meeste raadsleden ook maar een idee hadden wat de werkelijke plannen waren. Petje af hoor.

En dan het spel tussen de wethouders en voorzitters van de partijen, gewoon geniaal. Er is echt geen ander woord voor. Effe polsen wie de voor-/tegenstanders zijn, om vervolgens de tegenstemmers uit de gemeenteraad te flikkeren en te vervangen door voorstemmers. Een truc zo oud als de senaat in het antieke Rome, maar toch… Petje af.

Zoals u waarschijnlijk verdomd goed weet, heeft de rest van Nederland moeite met het vinden van goede locaties voor het plaatsen van windmolens. Gelukkig zien de meeste mensen het nut wel in van die horizon vervuilende ondingen, maar er een in de “achtertuin” is een andere zaak. Daar moeten de meeste burgers niets van weten.

Elke week staat er ergens een groep bezorgde burgers bij hun gemeentehuis op de stoep, die het niet eens zijn met de gekozen locatie van de windmolens of zonnepanelen. Terwijl wij als B&W alleen maar proberen om onze gemeente energieneutraal te maken en dat kost ons heel veel moeite om daar draagvlak voor te vinden.

Zeewolde heeft daar blijkbaar minder problemen mee. Die benodigde 115 “krengen van dingen” komen niet in de achtertuinen van het o zo pittoreske uit het klei getrokken dorpje te staan. Neen, wel in die van ons. Wat echter erg vreemd is. Zeewolde verkoopt grond, maar puur en alleen omdat de groene energie goedkoop is en dit geldt ook voor het gebruik van oppervlakte/grondwater.

Wij en met wij bedoel ik de rest van alle Nederlandse gemeenten hebben goede moed dat jullie plannen in de prullenbak belanden. Tenminste…. Als het regeerakkoord ook maar iets voorstelt.

Wat rest voor Zeewolde is alleen nog schaamte, omdat de wethouders en democratisch gekozen raadsleden niet in de gaten hadden, dat het niet de gemeentegrond is die Meta nodig heeft (de Noordpool is ook goed) maar de goedkope groenenergie en die is niet van jullie, maar van ons allemaal. Schaamte om de domme hebzucht en kortzichtigheid.

Dit noem je PARASITEREN !!! Niets meer en niets minder.

Effe dit nog:
Ruim zeventig procent van de achterban van de PvdA en GroenLinks was tegen het besluit, de twee raadsleden voor. Dus na de volgende gemeenteraadsverkiezingen komen de PvdA en GroenLinks waarschijnlijk niet meer terug in de gemeenteraad. Dat noemen ze democratisch mevrouw het raadslid. En dat van die “randdebielen“ zijn niet onze woorden.

Afzender: het overgrote deel van de Nederlandse bevolking.

Gerelateerde artikelen: Grenzen aan energietransitie?Grenzen aan de energietransitie? Het vervolg…