Parasieten

Nietsvermoedend kijk ik naar het tv programma Brandpunt met als onderwerp de nieuwe rekentoets. Is dit werkelijk waar? Heeft deze fel bekritiseerde toets 500 miljoen Euro gekost? Gedurende enkele minuten ben ik volledig de weg kwijt. Dan slaat een woede aanval toe en ik vloek uit pure onmacht en frustratie. Dat verongelijkte smoelwerk van staatssecretaris van onderwijs Dekker maakt het nog erger. De onderbaas van het ministerie is zichtbaar op zijn pik getrapt als hij kritische vragen krijgt. En het wordt mij tijdens het interview duidelijk dat begrijpend lezen en daarna rekenen blijkbaar ook niet zijn sterke kant is. Los van het feit betreffende de kwaliteit van de toets ben ik totaal verbijsterd over de kosten.

Hierbij een gratis rekentoets voor de heer Dekker.

Gegeven

  • Het opstellen van een rekentoets bestrijkt een tijdsspanne van 5 jaar.
  • De totale kosten bedragen 500.000.000 Euro.
  • De kosten van een leraar in het basisonderwijs op basis van een werkweek van 32 uur is gesteld op 75.000 Euro per jaar.
  • Kosten ingehuurde adviseur door ministerie per uur 250 Euro op basis van een 32 uur durende aanwezigheid per week.
  • Aantal onderwijs instellingen 6.600.

Vraag 1
Hoeveel lesuren per week per basisschool had hij in kunnen zetten om het niveau van rekenen te verhogen gedurende een periode van 5 jaar?
Gebruik van telraam en/of rekenliniaal zijn toegestaan.

Vraag 2
Hoeveel parasieten … Sorry, adviseurs… zijn er nodig geweest om de 500.000.000 Euro op te souperen op basis van een aanwezigheid van 20 uur per week?
Gebruik rekenmachine toegestaan.

Vragen 4,5,6
Wie is er verantwoordelijk voor de kosten? Hoeveel ambtenaren hebben de bevoegdheid voor deze bedragen te tekenen? En zijn de betrokken ambtenaren zelf wel geslaagd voor deze test?
Alleen gebruik van aanwezige hersens is toegestaan.

Eigenlijk weet ik niet wat mij het meeste dwars zit. Het gemak waarmee ambtenaren op het ministerie geld uit geven of de inhaligheid van de ingehuurde adviseurs die schaamteloos zonder blikken of blozen soms meer dan 300 Euro per uur vragen gedurende lange, zeer lange, inhuurperiodes. Zeg nu zelf, wie is er nu zoveel geld waard gedurende een periode langer dan een week?

Deze zaak staat helaas niet alleen. Gaf en geeft de overheid ook niet tussen de 3 en 5 miljard uit aan mislukte IT ontwikkelingen? Blijkbaar is er een kleine groep parasieten die enorme bedragen verdient aan het onvermogen van ambtenaren die absoluut geen besef van kosten hebben, geen risico willen lopen en hun kont indekken. Maar waarom eigenlijk? Wat voor risico loopt een hoge ambtenaar als hij niet voldoet? Een mooie afvloeiingsregeling of een promotie naar een buitenplaats met behoud van salaris. Dat wel natuurlijk.

De Nederlandse burger heeft last van lintwormen. Het wordt tijd dat we onze darmen schoonmaken en ons ontdoen van deze parasieten. Dat zal een hele ontlasting zijn.