Qatar or not Qatar

Waarschijnlijk kan iedereen zich de ophef over de flauwe grap van Johan Derksen in juni 2020 nog herinneren. Vooral een bepaald deel van de bevolking was hevig verontwaardigd. De hele dag Black Lives Matter in het nieuws. Extreem rijke verwende voetballers wisten het wel. Boycotten die Johan en zijn kompanen. De Snor opperde toen dat een boycot van Qatar door het Nederlands elftal een goed idee zou zijn. Gezien de verontrustende berichten over de mensonwaardige behandeling van gastarbeiders. Nee, daar hoorden we niets over. Blijkbaar is het geestelijke leed dat een heel klein deel van de blanke Nederlandse bevolking (de rest had het net zo slecht als slaven) zijn donkere medebewoners aandeed en nog steeds doet, vele malen groter en of erger dan het kwaad dat hun broeders en zusters in de rest van de wereld en in het bijzonder Afrika overkomt. Honderden zo niet duizenden mensen worden zonder meer door de daar heersende regiems of rivaliserende stam vermoord (hoe bedoel je discriminatie), voorbeelden te over.

Bijna al die landen die zich daar schuldig aan maken of waar deze afschuwelijke dingen gebeuren hebben een ambassade of vertegenwoordiging in Den Haag. Ik heb nog niet vernomen dat daar elke dag een groep demonstranten oproept tot het schoppen tegen het hoofd van de ambassadeur. Nee, de leden van B.L.M. geven alleen om zwarte levens in hun directe omgeving en als het ze toevallig goed uitkomt.

De Engelse kwaliteitskrant The Guardian maakte onlangs aan het grote publiek bekend dat er bij de bouw van infrastructuur en stadions in Qatar benodigd voor het WK, meer dan zesduizend doden zijn gevallen. Deze ”gastarbeiders” werden geronseld in Azië en behandeld als slaven, wat zeg ik minder dan slaven. Hoe geloofwaardig ben je als actiegroep die strijd voor erkenning van de gruwelijkheden van de slavernij in Nederland ruim tweehonderd jaar geleden als je dit negeert. Waar zijn nu die verontwaardigde piepstemmetjes en grote bekken? Waarom niet in elke talkshow boze donkergetinte BN’ers die eisen dat het Nederlandse elftal in geen geval mag gaan?Waarom niet? Het interesseert ze geen reet. Only Black Lives Matter toch? En dan alleen in eigen kring natuurlijk, zie boven.

En ja, die voetbalbonden en voetballers moeten zich kapot schamen. Hoe komt Qatar aan de nominatie voor het houden van een WK? Juist door omkoping (vooral officials uit Afrika) en corruptie.

Als men zich inzet voor mensen die tweehonderd jaar geleden onrecht is aangedaan, waarom dan deze vorm van slavernij accepteren? Daar wil je als beetje rechtgeaard mens toch niet aan meewerken. Waarom maken die” o, zo politiek correcte mensen” zich niet druk over de uitbuiting van de arbeiders in Qatar? Het antwoord is simpel (let op: dit is een mening). Deze mensen spelen toneel. Hun verontwaardiging, klagen, jammeren, zich verongelijkt en onbegrepen worden, het is gespeeld. Ja, … met je smoel op tv komen. Het alles omvattende doel is ……………

Een BN’er worden of blijven.