Roken, leuker kunnen we het niet maken

Er is er weer één… Een rapport over de totaalkosten van roken voor de samenleving. Deze keer geproduceerd door SEO Economisch Onderzoek. De minimale kosten voor de maatschappij zouden 21 miljard en de maximale zelfs 43 miljard bedragen.

Ik begin me nu toch ernstige zorgen te maken over de toestand waarin de hersens van de samenstellers van dit rapport zich bevinden. Hebben die lui in het verleden te veel en te lang cannabisproducten gebruikt en zijn hun grijze cellen hierdoor ernstig aangetast en geloven deze figuren nu werkelijk dat burgers deze onzin geloven? Ik ga zelf even rekenen.

Effe googelen…

  1. Gemiddelde levensverwachting Nederlander circa 81 jaar;
  2. Volgens verschillende rapporten leven rokers gemiddeld 10 jaar minder;
  3. Het legioen rokers is 4 miljoen groot;
  4. Gemiddelde gezondheidskosten tussen de 71 en 81 jaar bedraagt 15.000 per persoon per jaar;
  5. BNP Bruto nationaal product bedraagt 880 miljard per jaar.

Begin ik bij de opbrengsten en minder uitgaven voor en door de staat. De inkomsten uit accijnzen op tabaksartikelen circa 3 miljard en dat rokers gemiddeld 10 jaar korter leven zet echt zoden aan de dijk. Alleen aan AOW uitkeringen geeft dit een opbrengst van 10.000 euro per roker per jaar. De pensioenfondsen zouden uit economische redenen zelfs roken moeten stimuleren. Volgens het CBS is opgebouwde pensioen uit arbeid naast de AOW circa 10.000 euro. De totale opbrengst voor de pensioenfondsen en overheid aan niet uit te keren gelden bedraagt 4 miljoen maal 20.000 is 80.000.000.000 (80 miljard).

Gezondheidszorg gerelateerde kosten bedragen ook beduidend minder. Volgens statistieken zijn de gezondheidskosten tussen de 71 en 81 jaar (de tien jaren waarin de rokers niet meer tussen ons zijn) circa 15.000 per jaar per jaar per persoon. Lekker mee genomen. Als we deze bedragen optellen komen we tot een totaal van zo’ n slordige 98 miljard. Méér dan 10% van ons BNP.

De kosten gemaakt in de gezondheidssector gerelateerd aan roken bedragen; 3 miljard ziektekosten plus 3 miljard door ziekteverzuim, minder productiviteit en ik doe er zelf 4 miljard onvoorziene kosten bij en zo komen we aan een slordige 10 miljard. De balans tussen uitgaven en besparingen bedraagt dus 88 miljard per jaar in het voordeel van de samenleving.

Het rapport geeft echter aan dat de rokers ons tussen de 21 en de 43 miljard kosten per jaar. Effe middelen… 32 miljard (tien miljard meer of minder, wie maalt er om). Het gat tussen mijn simpele berekening en het door een onderzoekscommissie is slechts 88 + 32 = 120 miljard per jaar. Waar zit dit in? Mis ik iets? Men heeft de verloren levensjaren en het welzijn van de rokers gekapitaliseerd voor een bedrag van 35 miljard. Zo lust ik er nog wel één. Het bepalen van de waarde van een mens laat ik graag aan de persoon zelf over en niet aan een stelletje onbenullen. Als er iets relatief is dan is het dit wel. Hier geven we medicijnen van tienduizenden Euro’ s aan stervende bejaarden van 90 jaar en ouder en in het Midden-Oosten gaan ze gratis en voor niets dood.

Even voor de duidelijkheid. Ik rook niet maar drink wel alcohol. Ik zie het al aankomen, het volgende rapport gaat over de totaalkosten voor de samenleven gerelateerd aan alcohol gebruik. Opgesteld door de stichting de Blauwe knoop. Ik doe een gok… 30 miljard per jaar?

“Totaalkosten voor de samenleving gerelateerd aan stress veroorzakende door stompzinnige rapporten …100 miljard.”
– Opgesteld door Jan Hagel, verslaggever van De Krant van Het Volk.