Vikingen

“Voor mij, burgemeester van de stad Deventer, zitten de schepenen, de afgevaardigden van de burgerij en de schout.
In de laatste rampzalige weken in het jaar 882 n.C. is het volgende gebeurd:
Een barbaarse bende, Vikingen genaamd, uit de noordelijke streken van Europa hebben de stad aangevallen, geplunderd en platgebrand Doordat wij vroegtijdig zijn gevlucht hebben wij gelukkig weinig doden te betreuren.
Schout; u bent verantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de stad. Waar was u ten tijde van dit incident?”

“Burgemeester, ik ken deze lieden sinds 842 n.C toen Dorestad werd geplunderd, platgebrand en de bevolking als slaaf is afgevoerd. Ik was daar schout en heb toen betoogd dat het slecht volk was en aan onze vorst versterking gevraagd. Daarna werd het iets beter. Er zijn veel initiatieven genomen om de verhoudingen tussen de Vikingen en onze bevolking te verbeteren. Mijn mening is dat er al veel is bereikt.”

“Noemt u eens een voorbeeld”.
“We hebben een overeenkomst gesloten dat wij hun verblijfskosten in de regio betalen in ruil voor een beetje vrede.”

“Wat houden die kosten in?”
“Hoofdzakelijk huisvesting, voedsel voorzieningen, spelen en eens per jaar de reiskosten naar Noorwegen, zodat ze hun familie kunnen bezoeken”.

“Wat is hun tegenprestatie?”
“Eigenlijk niets, ze leven nog steeds grotendeels van irritant gedrag en plunderen.

“Waarom is het nu zo mis gegaan?”
“Kijk, u moet weten dat het dit jaar veel heeft gestormd en daardoor konden veel Vikingen niet vertrekken naar het noorden. Ze verveelden zich en dan krijg je dat soort gedrag. Je kunt het ze eigenlijk niet kwalijk nemen. De hele dag met een bootje op de rivier varen, wat vissers beroven dat verveeld snel. Als onze mannen een knarr, want dat is de naam van een Vikingschip, tegen houden, onderzoeken en proberen terug te sturen worden we beschuldigd van Etnisch profileren. En voor je het weet komt er iemand uit Jamaica en beschuldigd ons van discriminatie.
Daarbij komt nog dat veel van de Noormannen uit andere delen van Europa komen. Bijvoorbeeld uit Wieringen. Vandaar organiseren zij plundertochten.”

“Etnisch profileren,Jamaica,discrimineren, Wieringen, waar heb je het in hemelsnaam over?”

“Nogmaals we zijn op de goede weg. Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we er samen sterker uitkomen. Misschien kunnen we samen een keer naar Parijs.
Wat zegt u? Ze zijn al in Parijs? Plunderingen, platbranden? Nou dat valt me nu van ze tegen. Tja, dan weet ik het ook niet meer. Het enige wat we nu nog kunnen doen is de Scandinaviërs in de toekomst schadevergoeding en excuus voor hun slavenverleden vragen.”

P.S. Vikingen waren vindingrijk, dapper, stoer. Dus geen vergelijkingen maken a.u.b.