Welvaart

Mijn film is afgelopen en ik zap langs wat zenders. Ik zie het arrogante gezicht van Jeroen Pauw verschijnen (u weet wel, die kerel die met honderden vrouwen de liefde heeft bedreven) en direct daarna een volgevreten kop van een acteur die voor veel geld meespeelt in een stompzinnige reclame van een supermarktketen.

De discussie gaat zoals gebruikelijk de laatste maanden over vluchtelingen. Aan tafel worden kritische kanttekeningen geplaatst aangaande het beleid van onze regering. Tot nu toe niets nieuws onder de zon. Maar dan… ontpopt onze Jumbo acteur zich als een sociaal bewogen persoon. Hij uit duidelijk zijn ongenoegen over het feit dat zijn tafelgenoot bedenkingen heeft over het nut en omvang van de hulp die wij vluchtelingen kunnen of moeten bieden. Hij vindt dat een welvarend land als Nederland genereus moet bijdragen.

En van deze woordkeuze uit zijn mond moet ik echt kokhalzen. Zijn al die zogenaamde bekende Nederlanders die hun mond vol hebben over vluchtelingenhulp nu dom of dom en arrogant? Misschien is het verstandig eerst enige studie over de welvaart in Nederland te plegen voordat je zulke onzin uitkraamt. Gemiddeld is Nederland redelijk welvarend, maar slechts een klein deel van onze bevolking leeft in een wereld van luxe en overvloed. Ja, deze groep mensen, waarbij die Jumbo acteur ook behoord is welvarend en rijk. Maar wat te zeggen van die twee miljoen bijstand trekkers, werklozen en bejaarden met een minimaal inkomen. Zijn deze mensen zo welvarend? Ik denk het niet. In de afgelopen jaren zijn de kosten van onze verzorgingsstaat enorm toegenomen. Dit heeft geleid tot het gedeeltelijk afbreken van het sociale stelsel. Daar heeft deze Jumbo acteur waarschijnlijk weinig tot niets van gemerkt. De minima in onze maatschappij des te meer, daar vielen de klappen. Zijn levensstijl werd niet noemenswaardig aangetast. Hoe anders is het als je van circa 1000 euro per maand moet rondkomen (dit is inclusief vaste lasten, meneer de acteur). Stel nu het geval dat wij 100.000 vluchtelingen opnemen. Let wel, ik heb geen mening over of dit wel of niet menselijk of wenselijk is. Deze mensen komen direct bij de bevolkingslaag terecht die van uitkeringen leeft. Wat leert ons de geschiedenis? De kosten stijgen de pan uit en er moet worden bezuinigd. En waar op? Inderdaad op de sociale voorzieningen. En wie maken daar gebruik van? Diezelfde minima. Het is dom om te zeggen dat heel Nederland welvarend is en het is dom en arrogant als iemand dat zegt die een inkomen heeft dat ver boven het gemiddelde ligt. Misschien een idee voor Rutte.

Voer een referendum uit met de vraagstelling.
Zijn wij welvarend? JA of NEE.

De JA stemmers worden beloond met een solidariteitsaanslag welke de kosten dekken van de vluchtelingen opvang. Zo worden de minima deze keer ontzien.

Vrolijk kerstfeest… Of toch liever vrolijke paasdagen.