Bezoek aan het politiek café

Bezoek aan het politiek café

Ze staan in elk land van de wereld en meestal in de hoofdstad, zelfs als er in geen velden of wegen een parlementariër te vinden is. Ik bedoel de parlementsgebouwen. Schitterende exemplaren zijn er bij. Wat te denken van het prachtige parlementsgebouw in Boedapest. Of het foeilelijke, maar immens grote gebouw in Boekarest. Zo’n parlementsgebouw is een statussymbool, zoveel is mij wel duidelijk. Tja, als je hier kantoor houdt, moet je toch wel wat in je mars hebben. Dat dit niet altijd het geval is, is wel duidelijk.

In Europa is de situatie met al die landen en het Europese parlement zo ingewikkeld, dat niemand meer weet hoe problemen opgelost kunnen worden. Zelfs knappe koppen, waarvan je denkt, die moeten het toch weten, kijken bij een interview verdwaasd en met vertwijfelde blikken in de tv-camera’s. In oude tijden gingen de beslissers in zo’n geval naar een orakel of slachtten een zwarte bok en sliepen op hun vel. Sommigen bestudeerden de vlucht van vogels om daaruit hun conclusies te trekken. Ik verdenk veel politici ervan, dat ze dit nog steeds doen, gezien hun warrige uitspraken. Iedere zichzelf respecterende partij heeft wel een expert in hun gelederen. En iedere expert heeft een totaal andere kijk op de situatie en de daarbij behorende oplossing. Wel of geen euro, meer of minder wegen, immigranten toestaan of juist niet en ga zo maar door. Kunt u het nog volgen? Kiezers hebben geen enkel vertrouwen meer in de politiek. Is er nog hoop voor ons? Jawel, er is licht aan het eind van de tunnel. De heren en dames politici beginnen het zelf door te krijgen. De politiek moet terug naar het volk. Maar waar zit dat volk? Juist, in de kroeg. In ‘het politiek café’ om precies te zijn.Wie weleens een café met een bezoek vereert, weet wat de gang van zaken is. De hele avond tegen elkaar aan blèren, overal oplossingen voor hebben. Alles beter weten, de ander voor gek verklaren, van alles beweren wat niet bewezen kan worden. Van alles beloven en niets nakomen. Bij het verlaten van de kroeg brallend tegen iedereen die het horen wil zeggen dat hij gelijk heeft. En als klap op de vuurpijl kunnen de bezoekers van een  café zich de volgende morgen niets meer herinneren. Zeg nu zelf, wat is het verschil met de Tweede Kamer? Weg met het Binnenhof en op naar de kroeg.