Hypocriet

Hypocriet, nee, het is geen doping voor sporters. Het is vele malen erger. Een puur vergif, dat sinds mensenheugenis wordt gebruikt, om duistere zaken te maskeren. Bij het belijden van een geloof of leer wordt het op zeer grote schaal toegediend en toegepast. Meestal zijn het hogepriesters of leiders van de leer, die het met gulle hand rondstrooien.Het gewone volk ziet de voordelen van het middel ook en maakt er dan ook dankbaar gebruik van. Er is niets zaliger een ander aan het kruis te nagelen terwijl je maar al te goed weet dat jouw schendingen van de regels misschien wel vele malen erger zijn. De aandacht is dan – voor even – op de ander gericht. Heerlijk dat, Hypocriet.

Neem nu het dopinggeval van de Rabo ploeg. Misschien niet echt fraai wat er is gebeurd. Daar staat tegenover dat bijna al hun tegenstanders ook gebruikmaakten van stimulerende middelen. Kijk nu eens naar de hoeveelheid geld en moeite, die instanties doen om sporters aan het kruis te nagelen. Voor iets dat jaren geleden heeft plaats gevonden.

In de afgelopen decennia zijn er tegen de mensheid gruwelijke misdaden gepleegd, die nauwelijks aandacht kregen. En wat te denken van die bankovervallers. Zij kwamen niet van buiten de bank. Welnee, de topmanagers plunderden de banken leeg. Is er een topmanager ter verantwoording geroepen voor zijn wandaden? En dat terwijl er een immense schade is aan gericht. Laat mij – in de krant van vandaag – 1 artikel zien, dat gaat over de enorme misstanden die er in het bankwezen van het jaar 2000 plaatsvonden.

Uitgerekend een bank, de Rabobank, die nu weer ernstig negatief in het nieuws kwam door rente afspraken in Engeland en hier in Nederland hypotheekaanvragers – nee, niet hypocrietaanvragers – soms schoftelijk behandeld… Uitgerekend deze bank vond het ethisch niet meer verantwoord de wielersport te sponsoren. Sodemieter op, zeg.

Ik weet niet wat andere mensen doen, maar bij het zien van het door een overdosis hypocriet aangetaste gezichten van een topmanagers van de Rabo, hef ik mijn rekening bij deze “nobele” bank op.